HOTĂRÂRI ADOPTATE 2021

pcdata
Fișier
pdf h18
pdf HOTĂRÂREA NR. 16 / 20.04.2021 privind stabilirea numarului si cuantumului burselor de performanta, merit, de studiu si ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021
pdf HOTĂRÂREA NR. 15 / 20.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021, a bugetului institutiilor publice si activitatilor financiare din venituti proprii si subventii si estimarile pe anii 2022,2023,2024
pdf HOTĂRÂREA NR. 14 / 25.03.2021 privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
pdf HOTĂRÂREA NR. 13 / 25.03.2021 privind desemnarea domnul SASU VASILE în calitate de reprezentant al consiliului local al comunei Frumușița, pentru a face parte din comisia de recepție finală pentru obiectivul de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc în comuna Frumușița, județul Galați”
pdf HOTĂRÂREA NR. 12 / 25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism în comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf HOTĂRÂREA NR. 11 / 25.02.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României
pdf HOTĂRÂREA NR. 10 / 25.02.2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor efectua în perioada martie 2021 - februarie 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
pdf HOTĂRÂREA NR. 9 / 25.02.2021 privind aprobarea planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al comunei Frumușița
pdf HOTĂRÂREA NR. 8 / 25.02.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local si a bugetului activitatilor finanțate din venituri proprii si subvenții, al comunei Frumusita județul Galati, pe trimestrul IV anul 2020
pdf HOTĂRÂREA NR. 7 / 25.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 42/31.08.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Frumușița a unor suprafețe de teren
pdf HOTĂRÂREA NR. 6 / 25.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 55 / 26.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale a unor drumuri sătești pentru înscrierea în cartea funciară și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Frumușița, județul Galați
pdf HOTĂRÂREA NR. 4 / 25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință
pdf HOTĂRÂREA NR. 3 / 28.01.2021 privind modificarea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru personalul contractual din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați
pdf HOTĂRÂREA NR. 2 / 28.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, sursa A, al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, din anul 2020
pdf HOTĂRÂREA NR. 1 / 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T