HOTĂRÂRI ADOPTATE 2020

pcdata
Fișier
pdf HOTĂRÂREA NR. 65 / 30.12.2020 Privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi pentru personalul contractual din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf HOTARAREA NR. 64 / 30.12.2020 Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Frumuşiţa, precum şi a statului de funcţii pentru serviciile publice cfin subordinea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf HOTĂRÂREA NR. 63 / 30.12.2020 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021 2022, la nivelul comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf HOTĂRÂREA NR. 62 / 23.12.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf HOTĂRÂREA NR. 62 / 23.12.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf Hotarare nr. 59 din 18.12.2020 privind înregistrarea comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi, în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor utilizând cardul bancar
pdf Hotarare nr. 58 din 26.11.2020 privind aprobarea proiectului de reţea şcolară pentru anul şcolar 2021 – 2022, la nivelul comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf Hotarare nr. 57 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local care să facă parte din unele structuri de la nivelul unităţilor de învăţământ din comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi, pe perioada anului şcolar 2020 - 2021
pdf Hotarare nr. 56 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Frumuşiţa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi
pdf Hotarare nr. 55 din 26.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale a unor drumuri sătești pentru înscrierea în cartea funciară și atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Frumușița, județul Galați
pdf Hotarare nr. 54 din 26.11.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2021
pdf Hotarare nr. 53 din 26.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.09.2020
pdf DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2020
pdf DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2020
pdf CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30.09.2020
pdf Hotarare nr. 52 din 26.11.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, al comunei Frumusita judetul Galati, pe trimestrul III anul 2020
pdf Hotarare nr. 51 din 10.11.2020 privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Frumușița, județul Galați cu echipamente electronice” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, pentru unitățile de învățământ din comuna Frumușița , județul Galați
pdf Hotarare nr. 49 din 03.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf Hotarare nr. 48 din 03.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf Hotarare nr. 47 din 03.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pdf Hotarare nr. 45 din 12.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf Hotarare nr. 44 din 24.09.2020 spatiu sirena apele romane
pdf HOTARAREA Nr. 43 / 24.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf HOTARAREA Nr. 42 / 31.08.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Frumușița a unor suprafețe de teren.
pdf HOTARAREA Nr.41 / 31.08.2020 privind aprobarea plății din bugetul local al UAT Frumușița, a cotizației de membru fondator al Asociației Grup de Acțiune Locală ”Eremia Grigorescu 1863 Galați”, pentru anul 2020.
pdf HOTARAREA Nr. 39 / 31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați (faza de proiectare PT) pentru investiția „Asfaltare drumuri în comuna Frumușița, județul Galați, lotul 1 DS 180 și lotul 2 DS 368”.
pdf HOTARAREA Nr. 38 / 31.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
pdf HOTARAREA Nr. 23 / 11.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
pdf HOTARAREA Nr. 22 / 29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Bază Sportivă la Școala Tămoani”, comuna Frumușița
pdf HOTARAREA Nr. 21 / 31.03.2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
pdf HOTARAREA Nr. 20 / 17.03.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
pdf HOTARAREA Nr. 19 / 17.03.2020 privind finalizarea proiectului “Dotarea comunei Frumușița cu buldoexcavator”
pdf HOTARAREA Nr. 18 / 27.02.2020 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza Comunei Frumușița, județul Galați
pdf HOTARAREA Nr. 17 / 27.02.2020 privind acordarea unei recompense bănești cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie
pdf HOTARAREA Nr. 16 / 27.02.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru familiile cu copii nou-născuți
pdf HOTARAREA Nr. 15 / 27.02.2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor efectua în perioada martie 2020 - februarie 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
pdf HOTARAREA Nr. 14 / 27.02.2020 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Galați în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 69/05.08.2014 (Raport de follow-up nr. 7917/16.12.2019) și Decizia nr. 32/29.11.2017 (Raport de follow-up nr. 7919/16.12.2019)
pdf HOTARAREA Nr. 13 / 27.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Frumușița a unor suprafețe de teren
pdf HOTARAREA Nr. 12 / 27.02.2020 privind atribuirea, în folosință gratuită, a suprafeței de 589 mp numitei Sălăvăstru Zamfira, conform sentințelor civile nr. 5163/1 1.05.2015 și nr. 1 127/05.03.2018
pdf HOTARAREA Nr. 11 / 27.02.2020 privind atribuirea, în folosință gratuită, a suprafeței de 819 mp familiei Cazacu Andrei și Cazacu Alexandrina, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
pdf HOTARAREA Nr. 10 / 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și estimările pe anii 2021, 2022, 2023
pdf HOTARAREA Nr. 9 / 20.02.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Consiliul Local Frumușița și Asociația Club Sportiv Comunal Viitorul 2019 Frumușița
pdf HOTARAREA Nr. 8 / 20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Refacere și consolidare zone calamitate” - comuna Frumușița, județul Galați
pdf HOTARAREA Nr. 7 / 13.02.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, sursa A, al comunei Frumușița, județul Galați din anul 2019
pdf HOTARAREA Nr. 6 / 13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați
pdf HOTARAREA Nr. 5 / 13.02.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituriproprii și subvenții pe trimestrul IV, anul 2019
pdf HOTARAREA Nr. 4 / 31.01.2020 privind stabilirea salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Frumușița, județul Galați, începând cu data de 1 ianuarie 2020
pdf HOTARAREA Nr. 3 / 31.01.2020 privind mandatarea Primarului comunei Frumușița de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Frumușița, pentru activitatea desfășurată în anul 2019
pdf HOTARAREA Nr. 2 / 31.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 81 din 31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferenteproiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
pdf HOTARAREA Nr. 1 / 08.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A, a deficitului secțiunii de dezvoltare
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T