Dispoziții 2020

pcdata
Fișier
pdf DISPOZIȚIA nr. 360 / 24.12.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă ordinară, în data de 30.12.2020, ora 14.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 359 / 22.12.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 23.12.2020, ora 15.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 350 / 14.12.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 18.12.2020, ora 13.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 313 / 20.11.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă ordinară, în data de 26.11.2020, ora 16.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 308 / 06.11.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 10.11.2020, ora 16.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIŢIA Nr. 306 Din 05.11.2020 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, la nivelul U.A.T comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi, pentru campania electorală privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
pdf DISPOZIŢIA Nr. 304 Din 04.11.2020 Privind: delegarea către viceprimarul comunei Frumușița, județul Galați, respectiv domnul SOROCOLET ȘTEFAN, a unor atribuții exercitate de primar.
pdf DISPOZIȚIA nr. 300 / 03.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 03.11.2020, ora 16.00, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 227 / 18.09.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă ORDINARǍ pentru data de 24.09.2020, ora 16.00, în sala mare a Căminului Cultural Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 226 / 08.10.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă EXTRAORDINARǍ pentru data de 12.10.2020, ora 15.00, în sala de şedinţe a primăriei comunei Frumuşiţa
pdf DISPOZIȚIA nr. 220 din 07.09.2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și a sediilor acestora, la nivelul U.A.T comuna Frumușița, județul Galați - circumscripția electorală nr. 27, pentru alegerile locale din anul 2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 202 / 25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, la nivelul U.A.T Comuna Frumușița, județul Galați, pentru campania electorală privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
pdf DISPOZIȚIA nr. 201 / 25.08.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință ORDINARA pentru data de 31.08.2020, ora 16.00, în sala mare a Căminului Cultural Frumușița;
pdf DISPOZIȚIA nr. 200 / 25.08.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui LAPTEACRU - GEORGESCU MIHAELA cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 199 / 25.08.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui MANOLE NICULINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 198 / 21.08.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui LEFTERACHE IORDAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 197 / 25.08.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui FERARU GRIGORE-MARIAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 196 / 25.08.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui FERARU GRIGORE-MARIAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 195 / 25.08.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui MURESANU MARICICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 194 / 25.08.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DOBRIN MARGARETA cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 193 / 21.08.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BADANAC MIHAELA-VASILICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 192 / 21.08.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui BADANAC MIHAELA-VASILICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 191 / 24.08.2020 privind privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui CAVA MARIAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 190 / 24.08.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social A/MG1 dnei I dlui LAZAR VASILE cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 189 / 24.08.2020 privind delegarea atribuțiilor din domeniul achizițiilor publice, doamnei ATOMI PETRONELA, inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Registrul Agricol/Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 188 / 24.08.2020 privind delegarea atribuțiilor de stare civilă, doamnei O ANCĂ GABRIELA-MARIANA, personal contractual, referent, treaptă profesională II, Serviciul Public Local de Asistență Socială/Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați
pdf DISPOZIȚIA nr. 187 / 24.08.2020 privind delegarea atribuțiilor din domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului, doamnei CHELARIU LAURENȚIA-MIHAELA,inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Registrul Agricol/Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 186 / 24.08.2020 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Frumușița, județul Galați, domnișoarei BERNEA LILIANA, pentru perioada până când postul va fi ocupat prin concurs, în conformitate cu prevederile legale.
pdf DISPOZIȚIA nr. 185 / 24.08.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului SOROCOLET ȘTEFAN,funcționar public de execuție, consilier, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Public Local de Asistență Socială/Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 184 / 21.08.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 1.000 Iei, din bugetul local al comunei Frumușița, domnului MIDOI COST1CĂ pentru a acoperi o parte din cheltuielile efectuate cu înmormântarea soției, Midoi Maria, beneficiar al Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 183 / 28.07.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui MIDOI COSTICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 182 / 19.08.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui OLTEANU MIRCEA, cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 181 / 19.08.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei Bădănac Mihaela-Vasilica
pdf DISPOZIȚIA nr. 180 / 18.08.2020 privind Privind: numirea d-lui C1OCARZAN TUDOREL, reprezentant legal pentru minorul CIOCARZAN PAUL, având în vederea încasării sumelor cuvenite cu titlu de alocație de stat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 179 / 18.08.2020 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, doamnei Sava Ionica având pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu tratamentul și transportul fiului, Sava Nicolae-Eugen.
pdf DISPOZIȚIA nr. 178 / 18.08.2020 privind incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei I dlui DIAMANT SOFIA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 177 / 18.08.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BADANAC FLORIN-GABI, cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 176 / 18.08.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, domnului Dobre Gheorghe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 175 / 11.08.2020 privind numirea d-lui LUNGU NICUȘOR-ALIN reprezentant legal pentru minorul LUNGU EDWARD MARIO, în vederea depunerii dosarului de alocație de stat și încasarea sumelor cuvenite.
pdf DISPOZIȚIA nr. 174 / 03.08.2020 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect Proiectare și execuție pentru investiția ’’Refacere și consolidare zone calamitate” - comuna Frumușița, județul Galați (lotul nr. 1)
pdf DISPOZIȚIA nr. 173 / 03.08.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei Chirilă Anica Stoica Paraschiv, viccprimarul comunei Frumușița, județul Galați;
pdf DISPOZIȚIA nr. 172 / 03.08.2020 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, doamnei Drăgan Rodica pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu înmormântarea soțului, Drăgan Romeo.
pdf DISPOZIȚIA nr. 171 / 31.07.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare numitei, ANGHEL GICUȚA adult cu handicap grav, începând cu data de 03.08.2020, prin angajarea doamnei Anghel Costela, în funcția de asistent personal.
pdf DISPOZIȚIA nr. 170 / 31.07.2020 privind angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei ANGHEL COSTELA, în funcția contractuală de execuție, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul Compartimentului Asistență Socială la Domiciliul Persoanei cu Handicap Grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 169 / 30.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, domnului Lungu Profir având pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu înmormântarea fratelui, Lungu Ștefan.
pdf DISPOZIȚIA nr. 168 / 29.07.2020 privind privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui DOBRIN MARGARETA , cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 167 / 28.07.2020 privind prelungirea acordării indemnizației de handicap grav, numitei, BRATU ANTONETA, persoană majoră, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), conform certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap grav nr.2129/16.07.2020, valabilitate permanentă.
pdf DISPOZIŢIA Nr. 166 / 24.07.2020 Privind: convocarea Consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă. ORDINARA pentru data de 30.07.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumuşiţa, sala de şedinţe;
pdf DISPOZIŢIA Nr. 165 / 22.07.2020 Privind : acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă domnului CIOBOTARU DORIN-RAMON, funcţionar public de execuţie, inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumuşiţa
pdf ISPOZITIA Nr 164 / 20.07.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui ENACHE IONEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOAN1, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf D1SPOZITIA Nr 163 / 20.07.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BADACHE LICA , cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf DISPOZITIA Nr 162 / 20.07.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui PANFILE CRACIUN cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf DISPOZITIA Nr 161 / 20.07.2020 privind acordarea dreptului Ia ajutorul social (VMG) dnei / dlui NECULA COST1CA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf Dispozitia 160/17.07.2020 - Dispozitia 160/14.07.2020 - Privind: numirea d-nei RĂILEANU CRISTINA, având reprezentant legal pentru minora FU1CĂ GIULIA-MAR1A, având in vederea schimbării reprezentantului legal al alocaţie de stat şi incasarea sumelor cuvenite
pdf Dispozitia 159/13.07.2020 Privind delegarea atribuţiilor de secretar general al comunei Frumuşiţa, judetul Galaţi, domnului SOROCOLET ŞTEFAN, pentru perioada până cand po stul va fi ocupat prin concurs. ,
pdf Dispozitia 158/13.07.2020 - Privind : reluarea raportului de serviciu al doamnei ATOMI PETRONELA, pe funeţia publică de execuţie, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Registrul Agrieol/Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frurnusiţa, judeţul Galaţi.
pdf Dispozitia nr.157/07.07.2020 Privind: desemnarea dlui Negru Ionaşcu ca expert cooptat în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru investiţia « Reabilitarea, modernizarea şi exfinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumuşiţa
pdf Dispozitia 156/02.07.2020 - Privind : acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, domnului Ambrose Ştefan Stoica Paraseltiv, vieeprirnarul comunei Frumuşita, judetul Galaţi; Avand in vedere cererea nr.334/02.07.2020 a domnului Ambrose Ştefan prin care solicită acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou-născut; Având in vedere referatul intocmit de către Compartirnentul de Asistenţă Socială/Stare Civilâ din cadrul Primărlei Frumuşiţa
pdf Dispozitia 155/30.06.2020 - Privind : incetarea acordării indemnizaţiei lunare defunctei GAVRILIU GHERGIIINA având , incepănd cu 01.07.2020, prin decesul acesteia;
pdf Dispozitia 153/29.06.2020 - Privind angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei ŢURCANU IULIANA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială la Domiciliul Persoanei cu Handicap Grav.
pdf Dispozitia 151/26.06.2020 - privind incetarea dreptului la alocatla pentru sustinerea familiei dnei / dlui PARVU GICU , cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf Dispozitia 150/26.06.2020 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei / dlui BUDESCU PAULINA , cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judetul GALATI
pdf Dispozitia Nr 149 / 23.06.2020 privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei / dlui STINGA MARIA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, Iocalitatea Frumusita
pdf Dispozitia 148/23.06.2020 - Privind: constituirea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
pdf Dispozitia 154/26.06.2020 - Privind inecetarea acordării indemnizaţiei lunare numitei, TECARU ALONDRA, , adult cu handieap grav, Inecepand cu data de 01.07.2020, prin angajarea doamnei Ţurcanu Iuliana, in funcţia de asistent personal. Stoica Paraschiv, viceprimarui comunei Frumusita, judeţul Galaţi
pdf Dispozitia nr. 147/27.07.2020 Privind: delegarea unor atribuţii domnişoarei CRĂCIUN DESPINA, funcţionar public de execuţie, inspector principal, clasa I, 1n cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Frumuşiţa
pdf Dispozitia 146/23/06.2020 - Privind: convocarea Consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi şedinţă ORDINARĂ pentru data de 30.06.2020, ora 16.00, la sediul Primkiei comunei Frumuşiţa, sala de şedinţe
pdf Dispozitia 145/23.06.2020 - Privind : acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nijscut, doamnei Togan Georgiana-Nieoleta; Stoica Paraschiv, viceprimarul comunei Frumusiţa, judeţul Galaţi; Având în vedere cererea nr. 307/23.06.2020 a doamnei Togan Georgiana-Nicoleta prin care solicită acordarea stimulentului financiar pentru copilul nou-născut;
pdf DISPOZITIA nr.144/23.06.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al domanei TOGAN GEORGIANA NICOLETA, functionar public de executie, inspector, clasa I, grad profesional principal compartimentul Registrul Agricol/Fond Funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusita, Judetul Galati
pdf DISPOZITIA 143 / 23.06.2020 Privind: acordarea unui sprijin financiar în sumă de 500 lei, din bugetul local al comunei Frumuşiţa, doamnei Pintilie Zaira, pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu ingrijirea mamei, Zlate Dumitra.
pdf DISPOZIȚIA nr. 142 / 19.06.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare defunctului FA TU IOAN începând cu 01.07.2020, prin decesul acestuia
pdf DISPOZIȚIA nr. 141 / 19.06.2020 privind numirea d-lui ZORILĂ MARIUS-AUREL, reprezentant legal pentru minorul ZORILĂ ADAM-NICOLAS în vederea schimbării reprezentantului legal al alocație de stat și încasarea sumelor restante.
pdf DISPOZIȚIA nr. 140 / 16.06.2020 privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al comunei Frumușița pe anul 2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 139 / 11.06.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui PANFILE CRĂCIUN cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 138 / 11.06.2020 privind numirea d-nei LEFTER GABRIELA-NICOLETA, reprezentant legal pentru minorul CHIVU DARIUS-ANDREI în vederea în vederea schimbării reprezentantului legal al alocație de stat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 137 / 05.06.2020 privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al comunei Frumușița pe anul 2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 136 / 28.05.2020 privind privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui VICLEANU MARCEL cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 135 / 27.05.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui ENACHE IONEL cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 134 / 27.05.2020 privind prelungirea acordării indemnizației lunare numitului, TRANDAFIR IONEL persoană majoră cu handicap grav, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), conform certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap grav nr. 1395/15.05.2020, valabilitate mai 2022.
pdf DISPOZIȚIA nr. 133 / 25.05.2020 privind constituirea comisiei comunale privind recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021
pdf DISPOZIȚIA nr. 132 / 25.05.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui LAPTEACRU TRAIAN cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 131 / 25.05.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui COROI TEODORA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 130 / 25.05.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui RUSU PETRICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 129 / 22.05.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei Țecu Iuliana; Stoica Paraschiv, viceprimarul comunei Frumușița, județul Galați
pdf DISPOZIȚIA nr. 128 / 21.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință ORDINARĂ pentru data de 28.05.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 127 / 19.05.2020 privind numirea d-nei NICOLAȘ CORNELIA reprezentant legal pentru minorul SINGH ARJUN FLORIN în vederea depunerii dosarului de alocației de stat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 126 / 18.05.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei Iordache Loredana
pdf DISPOZIȚIA nr. 125 / 11.05.2020 privind încetarea acordării îndemnizației lunare defunctului CHELARU IOAN începând cu 02.06.2020, prin decesul acestuia
pdf DISPOZIȚIA nr. 124 / 08.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință EXTRAORDINARĂ pentru data de 11.05.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe
pdf DISPOZIȚIA nr. 123 / 06.05.2020 privind incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei I dlui FILOTE VASILICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 122 / 30.04.2020 privind constituirea comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 121 / 30.04.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare defunctei Florea Cristina având începând cu 04.05.2020, prin decesul acesteia
pdf DISPOZIȚIA nr. 120 / 29.04.2020 privind constituirea comisiei de analiză, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii deficienței constatate și sancționate de Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Galați, precum și a stabilirii persoanelor care se fac responsabile de producerea acestui prejudiciu adus bugetului local al U.A.T.C. Frumușița
pdf DISPOZIȚIA nr. 119 / 29.04.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare numitei BADIC MARIANA începând cu 04.05.2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 118 / 29.04.2020 privind angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei VINTILĂ EMILIA, în funcția contractuală de execuție, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul Compartimentului asistență socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 117 / 28.04.2020 privind acordarea unei recompense bănești pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, domnului ZEMCENCO CORNELIU în sumă de 500 lei;
pdf DISPOZIȚIA nr. 116 / 28.04.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare defunctei Pârvu Maria având încetarea acordării indemnizației lunare defunctei Pârvu Maria având
pdf DISPOZIȚIA nr. 115 / 28.04.2020 prelungirea acordării indemnizației lunare numitului PÂRVU NICULIȚĂ persoană majoră cu handicap grav. în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), conform certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap grav nr. 1215/10.04.2020, valabilitate aprilie 2022.
pdf DISPOZIȚIA nr. 114 / 28.04.2020 privind prelungirea acordării indemnizației lunare numitului, PÂRVU MARIAN persoană majoră cu handicap grav, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), conform certificatului de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap grav nr.l 135/06.04.2020, valabilitate aprilie 2022.
pdf DISPOZIȚIA nr. 113 / 28.04.2020 privind acordarea indemnizației lunare numitei HOGAȘ CORNELIA persoană cu handicap grav, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), care necesită protecție socială cu valabilitate permanentă.
pdf DISPOZIȚIA nr. 112 / 27.04.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DIAMANT CATALINA-ARGENTINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 111 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui PIRVU IONUT cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 110 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui OLTEANU MIRCEA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 109 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui VICLEANU MARCEL cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 108 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui CAVA MARIAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 107 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui DAVID SORIN-ALISTIR cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 106 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui ISVORANU DIANA-ALEXANDRA cu domiciliul in FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 105 / 27.04.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ISVORANU DIANA-ALEXANDRA cu domiciliul in FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 104 / 24.04.2020 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei CIUBUCCIU MARIANA, funcționar public de execuție, inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Financiar Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 103 / 23.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință ORDINARĂ pentru data de 29.04.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 102 / 23.04.2020 privind numirea d-lui TRIFAN DORINEL-IONUȚ, legal pentru minorii TRIFAN DAVID-RAUL și TRIFAN MARIA IOANA în vederea schimbării titularului alocației de stat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 101 / 23.04.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui ISPAS MARIANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 100 / 23.04.2020 privind incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ISPAS MARIANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 99 / 23.04.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BADANAC FLORIN-GABI cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATII
pdf DISPOZIȚIA nr. 98 / 22.04.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BADANAC FLORIN-GABI cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 97 / 07.04.2020 Privind : modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al comunei Frumușița pe anul 2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 96 / 01.04.2020 Privind : desemnarea responsabilului cu completarea şi transmiterea în REVISAL, respectiv a domnului ROPOTAN GEORGE-LUCIAN, pentru a corecta erorile identificate la nivelul codurilor COR ale funcţiilor ocupate de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumuşiţa.
pdf DISPOZIȚIA nr. 95 / 16.03.2020 Privind : angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei STOICA VASILICA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 0, coeficient 1, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 94 / 31.03.2020 Privind : angajarea, pe perioadă determinată, a doamnei PÎRVU ILEANA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2, coeficient 1,13, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 93 / 31.03.2020 Privind : angajarea, pe perioadă determinată, a domnului PANAIT COSTICĂ, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 1, coeficient 1,07, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 92 / 31.03.2020 Privind: angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei LEFTER TINCA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 0, coeficient 1, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav
pdf DISPOZIȚIA nr. 91 / 31.03.2020 Privind : angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei BURGHELEA ANGELICA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 5, coeficient 1,25, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 90 / 31.03.2020 Privind : angajarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei BRATUDOINA, în funcţia contractuală de execuţie, de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3, coeficient 1,19, în cadrul Compartimentului asistenţă socială la domiciliul persoanei cu handicap grav.
pdf DISPOZIȚIA nr. 89 / 30.03.2020 Privind : acordarea indemnizaţiei lunare numitului, CERCEL GHEORGHE persoană cu handicap grav, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), care necesită protecţie socială cu valabilitate martie 2022. Stoica Paraschiv, viceprimarul comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
pdf DISPOZIȚIA nr. 88 / 26.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei / dlui TĂCU DUMITRA , cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judeţul GALAŢI
pdf DISPOZIȚIA nr. 87 / 25.03.2020Privind: modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al comunei Frumuşiţa pe anul 2020.
pdf DISPOZIȚIA nr. 86 / 25.03.2020 Privind : promovarea perioadei de stagiu a doamnei OANCĂ GABRIELA-MARIANA, din funcţia contractuală, de execuţie, de referent debutant, în funcţia contractuală, de execuţie, de referent II, Serviciul Public Local de Asisţenţă Socială/Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi.
pdf DISPOZIȚIA nr. 85 / 25.03.2020Privind: convocarea Consiliului local al comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi în şedinţă ORDINARĂ pentru data de 31.03.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumuşiţa, sala de şedinţe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 84 / 24.03.2020 Privind: numirea d-nei GILEA FLORENTINA reprezentant legal pentru minorii GILEA OTILIA. având şi GILEA ALEXANDRA, având, în vederea schimbării titularului alocaţiei de stat. STOICA PARASCHIV, viceprimarul comunei Frumuşiţa judeţul Galaţi;
pdf DISPOZIȚIA nr. 83 / 24.03.2020 Privind : acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei PALADE IONELA- GABRIELA Stoica Paraschiv, viceprimarul comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi;
pdf DISPOZIȚIA nr. 82 / 24.03.2020 Privind : acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născut, doamnei GHERGHIŞAN NICA-NICOLETA
pdf DISPOZIȚIA nr. 81 / 24.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei / dlui BEZMAN IULIANA , cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, judeţul GALAŢI
pdf DISPOZIȚIA Nr. 80 / 23.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei / dlui SEVESCU MARICICA ,cu domiciliul in Frumusita, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, judeţul GALAŢI
pdf DISPOZIȚIA nr. Nr 79 / 23.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei / dlui CIOCARZAN FLORENTINA .cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, judeţul GALAŢI
pdf DISPOZIȚIA Nr 78 / 23.03.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui CIOCARZAN FLORENTINA ,cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, juaetul GALAŢI
pdf DISPOZIȚIA nr. 77 / 16.03.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință EXTRAORDINARĂ pentru data de 17.03.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 76 / 16.03.2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor «Proiectare și execuție pentru investiția Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din comuna Frumușița, județul Galați»
pdf DISPOZIȚIA nr. 75 / 16.03.2020 privind constituirea comisiei de constatare a deficiențelor la «Grădinița cu Program Prelungit Petru Rareș, comuna Frumușița, județul Galați».
pdf DISPOZIȚIA nr. 74 / 16.03.2020 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 30/13.07.1976, exemplarele I și II, privind pe BERNEA NICULAE și PREDA NINA
pdf DISPOZIȚIA nr. 73 / 06.03.2020 privind numirea, în postul de șef-serviciu interimar, în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Frumușița, pe o perioadă de 6 luni, a doamnei MOGDA VIORICA-ELENA, personal contractual, casier, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Frumușița.
pdf DISPOZIȚIA nr. 72 / 05.03.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui GRIGORAS IONUT-NICU cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 71 / 05.03.2020 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului COCOLICI ADRIAN, personal contractual, conducător auto pe microbuzul de „TRANSPORT COPII”, Serviciul de Administrație Publică Generală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 70 / 05.03.2020 privind aconstituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea desfășurării examenului de promovare a perioadei de stagiu, a doamnei Oancă Gabriela-Mariana, din funcția contractuală de execuție de referent, treaptă profesională - debutant, în funcția contractuală de execuție de referent, treaptă profesională II.
pdf DISPOZIȚIA nr. 69 / 03.03.2020 privind modificarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei dnei / dlui DONOSA DANIEL
pdf DISPOZIȚIA nr. 68 / 26.02.2020 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei. din bugetul local al comunei Frumușița. doamnei Budescu Oana având pentru a acoperi cheltuielile efectuate la decesul soacrei. Budescu Trăienica.
pdf DISPOZIȚIA nr. 67 / 26.02.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 1.000 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, domnului BADACHE TUDOREL pentru a acoperi o parte din cheltuielile efectuate cu înmormântarea fratelui, Badache Ionel, beneficiar al Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 66 / 26.02.2020 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei NECULA CONSTANȚA, personal contractual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Compartimentul Asistență Socială la domiciliul persoanei cu handicap grav, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 65 / 26.02.2020 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului MANOLE FLORIN, personal contractual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Compartimentul Asistență Socială la domiciliul persoanei cu handicap grav, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
pdf DISPOZIȚIA nr. 64 / 26.02.2020 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei OANCĂ GABRIELA-MARIANA, personal contractual, referent debutant, Serviciul public local de asistență socială/Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați
pdf DISPOZIȚIA nr. 63 / 26.02.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui COROI TEODORA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 62 / 26.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui CIUCA LENUTA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 61 / 26.02.2020 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 60 / 26.02.2020 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui FERARU PAULINA IOANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 59 / 26.02.2020 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui BALIC SANDEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 58 / 26.02.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BADACHE IONEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 57 / 26.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NEAGU ELENA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 56 / 25.02.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui MUSAT MARIANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 55 / 25.02.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui PATOI IONEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 54 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui NICULITA IOAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 53 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BADACHE NICOLAE cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 52 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui ROSU IORDAN cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 51 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui ARITON GHEORGHE cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 50 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui PAMFILE IOAN cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 49 / 25.02.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui COROI ROMICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 48 / 25.02.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui MIRZA GHEORGHE cu domiciliul in FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 47 / 25.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui TACU ANDREI cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 46 / 25.02.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BALOT TANASE cu domiciliul in FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 45 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui OPREA GAVRILA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 44 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui CROITORU MILICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 43 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui DOGARU ȘTEFANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 42 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BRATU MIHAI cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 41 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui IANCU GHEORGHE cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 40 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui HOGAȘ FANEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 39 / 24.02.2020 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui STANESCU ECATERINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 38 / 21.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință ORDINARĂ pentru data de 27.02.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 37 / 20.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință EXTRAORDINARĂ pentru data de 20.02.2020, ora 15.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 36 / 19.02.2020 privind numirea d-lui PATOI MIHAI reprezentant legal pentru minorul PATOI DENIS-ANDREI în vederea depunerii dosarul de alocație de stat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 35 / 19.02.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui MOLDOVEANU NICOLETA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 34 / 19.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Mânzu Lenuța reședința în satul Frumușița, comuna Frumușița, județul Galați;
pdf DISPOZIȚIA nr. 33 / 18.02.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui NEGHINA SANDEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 32 / 12.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință EXTRAORDINARĂ pentru data de 13.02.2020, ora 15.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 31 / 12.02.2020 privind prelungirea acordării indemnizației lunare minorului. Hulubei Cristian-Andrei minor cu handicap grav, în cuantumul egal cu salariul net al asistentului personal debutant (1.346 lei), conform certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap nr. 92/30.01.2020, care necesită protecție socială cu valabilitate 12 luni.
pdf DISPOZIȚIA nr. 30 / 07.02.2020 privind aprobarea planului de servicii pentru minora NECULA ANA-GEANINA cu domiciliul în satul Frumușița, comuna Frumușița, județul Galați
pdf DISPOZIȚIA nr. 29 / 03.02.2020 privind desemnarea domnului ROPOTAN GEORGE-LUCIAN, pentru a asigura implementarea prevederilor legale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele care dețin funcții ori demnități publice în cadrul Primăriei și Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați
pdf DISPOZIȚIA nr. 28 / 03.02.2020 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.000 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, domnului Florea Ion pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu tratamentul și investigațiile bolii de care suferă, Florea Mărioara
pdf DISPOZIȚIA nr. 27 / 29.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui MARAVELA DANIELA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 26 / 29.01.2020 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure beneficiare ale venitului minim garantat, conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
pdf DISPOZIȚIA nr. 25 / 29.01.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui RUSU PETRICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 24 / 29.01.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui NEAGU NINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 23 / 29.01.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui FERARU PAULINA IOANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 22 / 29.01.2020 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui BALIC SANDEL cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 21 / 29.01.2020 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui TABAC NECULAI cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 20 / 28.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NOROCEA ALEXANDRA - IULIANA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 19 / 28.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui TĂCU DUMITRA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 18 / 28.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui PATOI RODICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 17 / 28.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui LAPTEACRU - GEORGESCU MIHAELA cu domiciliul in FRUMUSITA, strTAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 16 / 28.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui TĂCU FLORIN cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 15 / 28.01.2020 privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui ROȘU NICULINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str IJDILENI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 14 / 28.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui STINGĂ MARIA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 13 / 28.01.2020 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BERNEA SANDICA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 12 / 28.01.2020 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NEACSU NICULINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 11 / 29.01.2020 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DOBRIN MARGARETA cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 10 / 27.01.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei I dlui FRUMUZACHE MARIANA-GHERGHINA cu domiciliul in FRUMUSITA, str FRUMUSITA, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 9 / 27.01.2020 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui DOBRIN MARGARETA cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 8 / 27.01.2020 privind organizarea licitației publice deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile aparținând domeniului privat al comunei Frumușița;
pdf DISPOZIȚIA nr. 7 / 22.01.2020 privind revocarea dispoziției primarului comunei Frumușița, județul Galați nr. 321/31.10.2019.
pdf DISPOZIȚIA nr. 6 / 22.01.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință ORDINARĂ pentru data de 31.01.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe;
pdf DISPOZIȚIA nr. 5 / 22.01.2020 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 5/19.03.1988, exemplarele I și II, privind pe DODU COSTICĂ și BADIC TIȚA
pdf DISPOZIȚIA nr. 4 / 20.01.2020 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui GRUITA MARILENA cu domiciliul in FRUMUSITA, str TAMAOANI, localitatea Frumusita, județul GALATI
pdf DISPOZIȚIA nr. 3 / 14.01.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 500 lei, din bugetul local al comunei Frumușița, domnului ROȘU FĂNEL, pentru a acoperi o parte din cheltuielile efectuate cu înmormântarea defunctei, ROȘU NICULINA, beneficiar al Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
pdf DISPOZIȚIA nr. 2 / 14.01.2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare num itului Ștefan Ioniță începând cu 01.01.2020
pdf DISPOZIȚIA nr. 1 / 07.01.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Frumușița, județul Galați în ședință EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.01.2020, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Frumușița, sala de ședințe
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T