Buletinul informativ. (Legea 544/2001)

pcdata

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public.

Art.5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 2. structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
 3. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 6. programele si strategiile proprii;
 7. lista cuprinzand documentele de interes public;
 8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
 9. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Solicitări informații de interes public conform Legii nr. 544/2001

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

Legislație:

 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 • Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Documente utile:

 • Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 – Model de cerere.
 • Formular reclamație refuz – Model
 • Formular reclamație neprimire informații în termenul legal – Model
Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se consideră vătămată in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1)  din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare , precum  şi ale art.36 alin.(1) din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001.

Legea nr. 544/2001, ART. 22
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
G-FPB4T0HX0T