Primaria comunei frumusita


Serviciul Voluntar Pentru Situatii
de Urgenta


Localitati componente: Frumusita, Ijdileni, Tamaoani


Populatie (2007): 5.165 locuitori


Primar (2007): Ioan Nelu Munteanu (PSD, ales 1995)NUMAR UNIC PENTRU
APLEURI DE URGENTA
112

Imagini surprinse in timpul
desfasurarii exercitiilor

Fisa Servicului

# Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit in comuna Frumusita este de categoria I.

# Sector de competenta – satele Frumusita, Ijdileni si Tamaoani

# Date de conact:

 • Adresa Primariei: Str. Principala nr. 117, com. Frumusita, jud. Galati
 • Telefoane:
  • Primarie: 0236344510
  • Primar, ing.Munteanu Ioan-Nelu: 0749237305
  • Viceprimar, Stoica Paraschiv: 0749237308
  • Secretar, Ciocan Elena: 0753358684
  • Sef SVSU, Bernea Liliana: 0758053561
 • E-mail primarie: primariafrumusita@yahoo.com

# Organigrama

Recrutare Personal

Persoanele interesate pot solicita, în scris, încadrarea în S.V.S.U., prin depunerea unei cereri la registratura Primăriei comunei Frumusita.

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, persoana care solicită sa se încadreze ca voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului;
 2. să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 50 de ani;
 3. să fie apt din punct de vedere medical;
 4. să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;
 5. să nu fi fost condamnat pentru săvarșirea de infracțiuni cu intenție;
 6. să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a conditților contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:

 1. au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialitatile: pompieri, protecție civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
 2. au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni și la executarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență/dezastre.

Planificarea exercitiilor

vezi document...

Planificarea controalelor preventive

vezi document...

Planul de pregatire

vezi document...

Registru istoric