Primaria Comunei Frumusita

Primaria Frumusita

Primaria comunei frumusita

 

Informatii Publice

 

Localitati componente: Frumusita, Ijdileni, Tamaoani


NUMAR UNIC PENTRU
APLEURI DE URGENTA
112

Publicatii de interes general

Declaratii de avere si interese

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 şi completata de OUG 40/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitaţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile ulterioare, va prezentam declaraţiile de avere si de interese ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Frumusita.

# Functionari Publici
Salarii

# Personal Angajat
Salarii

# Consilieri Locali
Declaratii de avere si interese

# Functionari Publici
Declaratii de avere si interese

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Prezenta sectiune este afisata in vederea asigurarii unei informari unitare la nivel national in domeniul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, in conformitate cu adresa nr.1047800 din 27.01.2012 a ISU "General EREMIA GRIGORESCU" Galati.

# Serviciul voluntar
pentru situatii de urgenta